ورود ثبت نام
دستور Switch و ساختار else if در فیلم آموزش برنامه نویسی C++ به زبان فارسی
» آموزش برنامه نویسی » آموزش ++C » دستور Switch و ساختار else if در فیلم آموزش برنامه نویسی C++ به زبان فارسی
5115 بازدید

دستور Switch و ساختار else if در فیلم آموزش برنامه نویسی C++ به زبان فارسی

در این قسمت از فیلم آموزش C++ ساختار دستور else if و دستور Switch به همراه case و Break آموزش داده شده است این فیلم این آموزش را می توانید از انتهای پست دانلود کنید .

ساختار دستور else if  :

اگر بخواهیم از دستور if برای  تست شرط های متعدد استفاده کنیم باید آن ها را به طور تو در تو استفاده کنیم ، به جای if های تو در تو می توان از else if استفاده کرد ، مثلاً می خواهید اگر کاربر کاراکتر a را که وارد کرد حرف AA برای اون چاپ بشه و اگر حرف b رو فشار داد حرف BB و اگر حرف c رو وارد کرد کلمه Web30ty رو برای اون نشون بده .

سورس کد مثال بالا :

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

void main(){
clrscr();
    char ch;
    cin >> ch;
    if ( ch == 'a' ){
     cout<<"AA";
    }
    else if ( ch == 'b' ){
     cout<<"BB";
    }
    else if ( ch == 'c' ){
     cout<<"web30ty";
    }
getch();

}

 

ساختار دستور Switch

از این ساختار برای تصمیم گیری های چندگانه بر اساس مقادیر مختلف یک عبارت استفاده می شود . از ساختار دستور Switch زمانی استفاده می کنیم که تعداد شرط ها زیاد باشد و با این تفاوت که در دستور  if یا else if می توانستیم هر نوع شرطی را مورد ارزیابی قرار بدیم ولی دستور Switch تنها برای ارزیابی مساوی بودن یک عبارت با مقدار های گوناگون استفاده می شود و کد اون به صورت زیر است :

سورس کد دستور Switch :

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

void main(){
clrscr();
    char ch;
    cin >> ch;
    switch ( ch ){
     case 'a' : 
      cout <<"AA";
     break ; 
     case 'b' :
  		  cout <<"BB";
     break ; 
     case 'c' : 
      cout <<"Web30ty";
     break ; 
     default :
      cout <<"Not char"; 
    }
getch();

}

 

نکته » دستور Break باعث خارج شدن برنامه از حلقه می شود .

فیلم آموزش ساختار دستور Switch زا می توانید از لینک دانلود کنید . 

رضا طوماری

دیدگاهجواب سوال چیه ؟ *