ورود ثبت نام
حلقه های تو در تو و چاپ ستاره در فیلم آموزش C++
» آموزش برنامه نویسی » آموزش ++C » حلقه های تو در تو و چاپ ستاره در فیلم آموزش C++
7081 بازدید

حلقه های تو در تو و چاپ ستاره در فیلم آموزش C++

در این جلسه از فیلم آموزش C++ با حلقه های تو در تو آشنا خواهید شد ، این فیلم دارای سه بخش است که شامل : نحوه نوشتن جدول ضرب ، ماتریس ها ، چاپ ستاره ها آموزش داده شده است .

 

نوشتن جدول ضرب با حلقه های تو در تو :

 

اینم کد جدول ضرب با حلقه های تو در تو :

 

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

void main(){
clrscr();
     for(int i=1; i <= 10 ; i++){

     for(int j=1 ; j <= 10 ; j++){
      cout<< i * j <<"\t";

     }
         cout<<endl;

     }

getch();
}

 

با استفاده از حلقه های تو در تو for این جدول را نوشتیم .

نمایش سطر و ستون با ماتریس :

 

اینم کد سطر و ستون با ماتریس :

 

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

void main(){
clrscr();
     for(int i=1; i <5 ; i++){

     for(int j=1 ; j <5 ; j++){
      cout<< "(" <<i<< " , " <<j<<")\t";

     }
         cout<<endl;

     }

getch();
}

 

در این سورس کد ماتریس ها را با حلقه های تو در تو نوشتیم که حلقه for اول سطر ها را مسخص می کند و حلقه for دوم ستون ها رو مشخص می کند ، و به ازای هر یک بار تکرار حلقه بیرونی ، حلقه داخلی تا انتها اجرا می شود .

 

چاپ ستاره با حلقه های تو در تو :

با استفاده از سورس کد زیر می خواهیم شکل زیر را در خروجی نمایش دهیم :

***

***

***

***

سورس کد :

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

void main(){
clrscr();
     for(int i=1; i <=4 ; i++){

     for(int j=1 ; j <=3 ; j++){
      cout<< "*";

     }
         cout<<endl;

     }

getch();
}

 

جلسه بعد نحوه چاپ اشکال مختلف ستاره ها رو آموزش خواهیم داد .

رضا طوماری

دیدگاهجواب سوال چیه ؟ *