ورود ثبت نام
تعریف آرایه ( Array ) در فیلم آموزشی سی پلاس پلاس
» آموزش برنامه نویسی » آموزش ++C » تعریف آرایه ( Array ) در فیلم آموزشی سی پلاس پلاس
6855 بازدید

تعریف آرایه ( Array ) در فیلم آموزشی سی پلاس پلاس

تعریف آرایه :  آرایه چیزی است که می تواند چندین متغیر هم نوع را ذخیره کند . که در واقع مجموعه ای از عناصر هم نوع هستند .

همان طور که می دانید متغیر ها فقط می توانند تنها یک مقدار مشخص را ذخیره کنند ، اما اگر بخواهیم مثلاً معدل کلاس 30 نفری را ار کاربر بگیریم باید برای تک تک این مقادیر را در یک متغیر در نظر بگیریم که کار خیلی سختی است . ولی به جای این کار این مقادیر را در یک آرایه ذخیره می کنیم .

آرایه ها در حافظه به صورت پشت سرهم ذخیره می شوند و برای دسترسی به عناصر آرایه از متغیری به نام اندیس استفاده می کنیم . شماره اندیس در C++ از صفر شروع می شود . ( در فیلم توضیحات کافی داده شده است  )

نحوه تعریف آرایه یک بعدی در ++C :

نام آرایه  نوع آرایه [ ];

نوع آرایه یعنی int باشد یا float باشد یا char یا …. بعد یک اسم برای آرایه انتخاب می کنیم مانند متغیر و داخل براکت هم طول آرایه را می نویسیم . مانند کد زیر :

int array[4];

نحوه مقدار دادن به آرایه :

هم می شود به صورت یک جا مقدار دهی کرد و هم به صورت تک تک .

به صورت یک جا :

int array[4] = { 56 , 45 , 78 , 2 };

به صورت تک تک :

array[0] = 43;
array[1] = 7;
array[2] = 45;
array[3] = 12;

یا می تونید طول آرایه رو مشخص نکنید و به آن به صورت یک جا مقدار بدهید :

int a[] = {23 , 45, 7, 9,90};

حالا برنامه ای رو می نویسیم که تعداد 4 عدد رو از کاربر می گیرد و در یک آرایه ذخیره می کند و در خروجی نمایش می دهد :

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

void main(){
clrscr();
	  int a=10;

	  float array[4];
	  cout<<"Enter 4 Number:";
	  for(int i=0; i<4 ;i++){
	  cin>>array[i];

	  }

	  cout<<"\n+++++++++++++++++++++++++++++++\n";

	  for(int j=0 ; j<4 ; j++){

	   cout<<array[j]<<endl;
	  }


getch();
}

فیلم تعریف آرایه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید .

رضا طوماری

دیدگاهجواب سوال چیه ؟ *