ورود ثبت نام
آموزش HTML - آشنایی با متا تگ و کاربرد آن ها در html
» طراحی سایت » آموزش HTML » آموزش HTML – آشنایی با متا تگ و کاربرد آن ها در html
2919 بازدید

آموزش HTML – آشنایی با متا تگ و کاربرد آن ها در html

در این قسمت از آموزش HTML به آموزش متا تگ ها می پردازیم :

تگ های META مورد استفاده موتورهای جستجو برای بررسی صفحات قرار می گیرند . این تگ ها باید در قسمت HEAD صفحه قرار بگیرند ، در زیر یکی از معمول ترین تگ های را می بینید :

<html>
   <head>
       <title> عنوان صفحه </title>
       <meta name =" " content =" " >
   </head>
    <body>

    </body>
</html>

شناسه name :

مشخص کننده نوع متا تگی است که می خواهیم از آن استفاده کنیم .

شناسه content :

تعیین کننده محتوای متا تگ برای موتور های جستجو است .

در این آموزش به توضبح دو متا تگ که برای موتور های جستجو اهمیت بیشتری دارند می پردازیم :

 • META Keywords  :

<meta name="keywords" content="متا تگ ، موتور جستجو" >

” name=” keywords  :

این فرمان  اسپایدر موتورهای جسنجو را از وجود یک دسته از کلمات کلیدی این صفحه در این تگ آگاه می کند .

 ” متا تگ, موتور جستجو “= content  :

این قسمت لیستی از کلمات کلیدی موجود در این صفحه است . در این قسمت برای جدا کردن کلید واژه ها از یکدیگر از علامت کاما استفاده می کنیم .

به این نکته حتما توجه کنید که نباید یک کلید واژه را چندین مرتبه تکرار کنید و کل واژه ها باید با متن شما در صفحه مربوطه ارتباط داشته باشد . موتورهای جستجو معمولاً رتبه بندی صفحاتی را که در آن ها با تکرار بیش از حد یک کلید واژه یا ذکر کلید واژه ای که با متن صفحه ارتباطی ندارد سعی می کنند رتبه بالایی را به دست بیاورند ، متوقف می کنند .

 • META Description :

این تگ محتویاتی که در صفحه قرار دارد را توصیف می کند .

<meta name=" description " content=" توصیف محتویات صفحه " >

” name =” description :

این بخش توضیحی درباره صفحه برای اسپایدر موتورهای جستجو است .

 ” توصیف محتویات صفحه ” = content :

این بخش توصیفی است که شما درباره صفحه خود می نویسید . هرچیزی که میخواید در مورد صفحه بنویسید در این قسمت باید بنویسید . بسیاری از موتور های جستجو این قسمت را در لیست نتایج جستجو  به عنوان توضیح صفحه نشان می دهد .

* به زودی آموزش HTML به صورت فیلم در سایت قرار می گیرد . *

رضا طوماری

دیدگاهجواب سوال چیه ؟ *