دنیای برنامه نویسی و اپلیکیشن

baner-telegram
شما اینجا هستید : صفحه اول » آموزش برنامه نویسی » آموزش ++C » آموزش معادله درجه دو در C++ به صورت فیلم آموزشی و همراه سورس کد

آموزش معادله درجه دو در C++ به صورت فیلم آموزشی و همراه سورس کد

در این جلسه از فیلم آموزش C++ به مباحث ریاضی پرداخته شده است و دارای دو بخش می باشد که در بخش اول نحوه پیاده سازی معادله درجه دو آموزش داده شده است و در بخش دوم محاسبه مساحت و محیط دایره در سی پلاس پلاس آموزش داده شده است .

حل معادله درجه دو  :

با استفاده از سورس کد زیر برنامه ایی رو نوشتیم که ضرایب معادله درجه دو را از کاربر می گیرد و ریشه های آن را در خروجی نمایش می دهد .

سورس کد و الگوریتم معادله درجه دو :

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

void main(){
clrscr();
	 char ch;
	 do{
	   int a , b ,c , delta;
	   cout<<"Enter a , b , c : ";
	   cin>>a >>b >>c;
	   delta = ( b*b ) - ((4) * (a * c));

	   if(delta > 0){
		int x1 = ( (-b) + ((int) sqrt(delta))) / (2 * a);

		int x2 = ((-b) - ((int) sqrt(delta))) / (2 * a);
		cout<<"Javab: "<<x1 <<endl<<x2;

	   }else if( delta == 0 ){
		 int yek = ((-b) / (2*a));
		 cout<<"Javab: "<<yek;
	   }
	   if(delta < 0 ){
		 cout<<"!!!!! Reyshe Nadara !!!!!!";
	   }

	 cout<<"\n Do you want continue ? (y/n) ";
	 cin >> ch;
	 }while(ch != 'n');

getch();
}

نکات مهم : اول اینکه برای استفاده از توابع ریاضی باید کتابخانه اون رو اول اضافه کنید وگرنه توابع اون اجرا نمی شود ، به طور مثال برای استفاده از جذر باید از تابع ()sqrt استفاده کنید و برای توان از تابع ()pow باید استفادخ کنید و….. اسم کتابخانه ای که برای ریاضی استفاده میشه math است که باید با include# اون رو به کامپایلر معرفی کنید .

همان طور که می دانید اگر جواب دلتا برای محاسبه معادله درجه دو بزرگتر از صفر باشد معادله دارای دو ریشه و اگر مساوی صفر باشد دارای یک ریشه و اگر کوچکتر از صفر باشد ریشه ندارد ، پس ما براین اساس برنامه رو می نویسیم .

محاسبه مساحت و محیط دایره :

در این قسمت برنامه ای رو نوشتیم که شعاع را از کاربر می گیرد و مساحت و محیط دایره را محاسبه کرده و به کاربر نمایش می دهد .

سورس کد C++  :

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#define P 3.14

void main(){
clrscr();
	 int radius;
	 float area , perime ;
	 cout<<"Enter radius : ";
	 cin>>radius;
	 area = P * radius * radius;
	 perime = 2 * P * radius;
	 cout<<"area = "<<area <<"\t"<<"perime = "<<perime;


getch();
}

فیلم آموزش معادله درجه دو  و  محاسبه مساحت را از لینک زیر می توانید دانلود کنید .

پیشنهاد می کنیم حتما بخوانید :

درباره : رضا طوماری

نظرات کاربران :جواب سوال چیه ؟ *