دنیای برنامه نویسی و اپلیکیشن

baner-telegram
  • تابع بازگشتی فاکتوریل در فیلم آموزش C++ به زبان فارسی

    تابع بازگشتی فاکتوریل در فیلم آموزش C++ به زبان فارسی

  • نحوه استایل دادن به لینک ها ( دستور hover و دستور active ) و لیست ها در فیلم آموزش CSS

    نحوه استایل دادن به لینک ها ( دستور hover و دستور active ) و لیست ها در فیلم آموزش CSS

  • کدام زبان برنامه نویسی رو یاد بگیرم ؟؟؟

    کدام زبان برنامه نویسی رو یاد بگیرم ؟؟؟

  • آموزش استفاده از فونت ( Font ) دلخواه در فیلم آموزشی CSS

    آموزش استفاده از فونت ( Font ) دلخواه در فیلم آموزشی CSS

  • آموزش ویدیویی CSS این قسمت Text و Box Model و Outline

    آموزش ویدیویی CSS این قسمت Text و Box Model و Outline

  • خاصیت Padding و Margin در فیلم آموزش CSS به زبان فارسی

    خاصیت Padding و Margin در فیلم آموزش CSS به زبان فارسی